Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1. ansvarligt organ

Ball Friends Ltd.
Administrerende direktør: Fabian Ziethmann

Skovsti 13
21465 Wentorf

Tlf.: +49 (0) 40 55895037
E-mail: info@ballfreunde.com

 

2. indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger

2.1 Personlige oplysninger

Personoplysninger er oplysninger om en specifik eller identificerbar fysisk persons faktiske eller personlige forhold. Dette omfatter f.eks. navn, telefonnummer, adresse og alle data, som du giver os i forbindelse med deltagelse i vores arrangementer.

Aggregerede data, som vi indsamler, f.eks. når du besøger vores websted eller i form af optællinger ved arrangementer på stedet, og som ikke kan knyttes direkte til dig personligt, er ikke omfattet af dette.

 

2.2 Indsamling, behandling og brug af personoplysninger

Vi indsamler, gemmer og behandler dine data til støtte i forbindelse med op til og under deltagelse i vores arrangementer, herunder eventuelle efterfølgende garantier, til vores tjenester, teknisk administration og til vores egne markedsføringsformål. Dine personoplysninger vil kun blive videregivet eller på anden måde overført til tredjeparter, hvis det er nødvendigt af hensyn til kontraktbehandling eller fakturering, eller hvis du har givet dit forudgående samtykke (f.eks. skal vi videregive dit navn til et hotel eller flyselskab, hvis du har bestilt indkvartering eller transporttjeneste gennem os, men et tredje selskab leverer den pågældende tjeneste). I forbindelse med vores arrangementer modtager de tjenesteudbydere, som vi bruger her, f.eks. de nødvendige data til ordrebehandling. De oplysninger, der videregives på denne måde, må kun bruges af vores tjenesteudbydere til at udføre deres opgave. Enhver anden brug af oplysningerne er ikke tilladt og finder ikke sted hos nogen af de tjenesteudbydere, som vi har betroet os. Dine personoplysninger slettes, hvis dette ikke strider mod lovbestemte opbevaringsforpligtelser, og hvis du har fremsat krav om sletning, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev gemt til, eller hvis opbevaringen af andre juridiske årsager er utilladelig.

 

2.3 Reklame via e-mail

Deltagere i vores arrangementer vil modtage anbefalinger og information om fremtidige arrangementer efter deres deltagelse. Du vil automatisk modtage disse anbefalinger fra os. På denne måde ønsker vi at sende dig oplysninger om vores tilbud, som kan interessere dig på baggrund af din deltagelse i tidligere arrangementer. I den forbindelse overholder vi nøje de juridiske krav. Hvis du ikke længere ønsker at modtage anbefalinger eller reklamebudskaber fra os, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod dette. En meddelelse i tekstform til de kontaktoplysninger, der er nævnt i punkt 1 (f.eks. e-mail, fax, brev), er tilstrækkelig til dette formål. Du finder naturligvis også et link til at afmelde dig i hver e-mail.

 

3. logfiler

Hver gang vores websteder tilgås, overføres brugsdata af den pågældende webbrowser og gemmes i logfiler, de såkaldte serverlogfiler. De gemte dataposter indeholder følgende data: Dato og klokkeslæt for adgangen, navnet på den side, der blev tilgået, IP-adresse, henvisnings-URL (oprindelig URL, hvorfra du kom til websiderne), mængden af overførte data samt produkt- og versionsnummeret for den anvendte browser. Brugernes IP-adresser slettes eller anonymiseres efter 30 dage. Ved anonymisering ændres IP-adresserne på en sådan måde, at de enkelte oplysninger om personlige eller faktiske forhold ikke længere kan henføres til en bestemt eller identificerbar fysisk person eller kun kan henføres til en sådan person med et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug, omkostninger og besvær. Vi evaluerer disse logfildata i anonymiseret form for at forbedre vores webtilstedeværelse yderligere og for hurtigere at finde tekniske fejl.

 

4. Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, til at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på dette websted, vil din IP-adresse dog blive afkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, bliver ikke slået sammen med andre Google-data. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på dette websted.

Du kan også forhindre, at Google indsamler data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) og at Google behandler disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ved at bruge mannschaftsausfahrt.de giver du dit samtykke til, at Google behandler oplysninger om dig på den måde og til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke ønsker, at oplysninger om dit besøg på webstedet skal overføres til Google Analytics, har du mulighed for at installere et "deaktiveringstilføjelsesprogram" til din browser. Du kan downloade denne tilføjelse på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Bemærk dog, at det i øjeblikket kun er tilgængeligt for Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Opera.

Uden dit udtrykkelige samtykke vil vi ikke bruge sporingsværktøjerne til at indsamle ubemærkede personlige data om dig, overføre sådanne data til tredjepartsleverandører og markedsføringsplatforme eller sammenkæde dataene med dine personlige data (navn, adresse osv.).

 

5. den registreredes informationsrettigheder

I henhold til den føderale databeskyttelseslov har du ret til gratis information om dine lagrede data og, hvis det er relevant, ret til at rette, blokere eller slette data. Vi tager beskyttelsen af dine data meget alvorligt. For at sikre, at personoplysninger ikke videregives til tredjeparter, bedes du sende din anmodning pr. e-mail eller post til den adresse, der er anført under punkt 1.