Zespoły_01

Zasady turnieju

Oficjalne zasady Copa Daurada

Przeczytaj wszystkie zasady turnieju Copa Daurada tutaj, aby poznać dokładny harmonogram turnieju, grupy wiekowe, czas gry i inne ważne informacje. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, po prostu skontaktuj się z nami.

Zasady turnieju

Oficjalne zasady Copa Daurada

Przeczytaj wszystkie zasady turnieju Copa Daurada tutaj, aby poznać dokładny harmonogram turnieju, grupy wiekowe, czas gry i inne ważne informacje. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, po prostu skontaktuj się z nami.

Upoważnienie

Zawodnicy są uprawnieni do gry, jeśli posiadają pozwolenie na grę w uczestniczącym klubie, syndykacie lub drużynie selekcyjnej zgodnie z przepisami ich macierzystego związku i FIFA. Paszport zawodnika lub, jeśli dotyczy, osobisty dokument tożsamości z datą urodzenia musi być przywieziony na turniej i musi być dostępny dla kierownictwa turnieju na żądanie.

Grupy wiekowe

In der Altersklasse U19 dürfen nur Spieler/innen mit dem Geburtsdatum 01.01.2006 und jünger eingesetzt werden.

In der Altersklasse U17 dürfen nur Spieler/innen mit dem Geburtsdatum 01.01.2008 und jünger eingesetzt werden.

In der Altersklasse U15 dürfen nur Spieler/innen mit dem Geburtsdatum 01.01.2010 und jünger eingesetzt werden.

In der Altersklasse U13 dürfen nur Spieler/innen mit dem Geburtsdatum 01.01.2012 und jünger eingesetzt werden.

Playtime

Czas gry dla wszystkich meczów turniejowych wynosi 2 x 20 minut. W trakcie gry następuje krótka przerwa na picie oraz zmiana stron. Prowadzenie zajęć podczas przerwy jest zabronione.

Zastępstwa

Podczas meczu zawodnicy mogą zmieniać się dowolnie często. Zmian można dokonywać w trakcie meczu. Jednakże zmiany mogą być dokonywane tylko w strefie trenerskiej w pobliżu linii środkowej, tzn. zawodnik zastępowany musi opuścić pole gry w strefie trenerskiej, a zawodnik zastępowany może wejść na pole gry tylko tam (wyjątek: kontuzje).

Ocena gry

W meczach grupowych w przypadku równej ilości punktów decyduje różnica bramek, a w przypadku równej różnicy bramek decyduje ilość strzelonych goli. W przypadku równej liczby strzelonych bramek decyduje bezpośrednie porównanie drużyn. W przypadku remisu zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania.

W przypadku braku zwycięzcy w meczach pucharowych (np. runda 16) i meczach o rozstawienie po regulaminowym czasie gry, zwycięzcę wyłaniają rzuty karne bez dogrywki. Najpierw trzech strzelców w każdej drużynie rywalizuje ze sobą. Jeśli po trzech karach nie ma zwycięzcy, kolejne kary otrzymuje każda z drużyn, aż do wyłonienia zwycięzcy. Do wykonywania kar uprawnieni są wszyscy zawodnicy, niezależnie od tego, czy znajdują się na boisku w momencie zakończenia meczu, czy są w tym czasie zmiennikami. Żaden zawodnik nie może wykonać dwóch kar przed wykonaniem ich przez wszystkich kolegów z drużyny.

W przypadku spóźnienia (5 minut po oficjalnym rozpoczęciu meczu) lub niestawienia się drużyny, mecz uznaje się za przegrany przy stanie bramek 0:2 i wygrany przez przeciwnika przy stanie bramek 2:0. W przypadku spóźnienia z winy drużyny, o przełożeniu meczu decyduje komisja turnieju. W przypadku spowodowania przez drużynę rezygnacji z meczu, mecz uważa się również za przegrany z wynikiem 0:2 i wygrany przez przeciwnika z wynikiem 2:0 bramek. Dotyczy to również rażącego niesportowego zachowania poza polem gry. W takim przypadku komisja turniejowa ma prawo wykluczyć daną drużynę z dalszej części turnieju.

Jeżeli mecze zostaną odwołane z powodu warunków atmosferycznych i z przyczyn terminowych nie będą mogły być odrobione w wyznaczonych dniach turnieju, wyniki tych meczów zostaną rozlosowane (2:0 lub 0:2). Dotyczy to tylko sytuacji przerwania turnieju, a nie jego odwołania.

Roster

Lista zawodników nie może być jednoznacznie przekazana kierownictwu turnieju. Kierownictwo turnieju wykorzystuje informacje z wypełnionej już Rooming List jako listę graczy.

Zawodnicy mogą grać tylko dla jednej drużyny podczas turnieju. Jeżeli klub uczestniczy w turnieju z kilkoma drużynami, zawodnicy muszą być na stałe przypisani do jednej drużyny. Wyjątki od tej zasady (np. z powodu kontuzji) muszą być zatwierdzone przez kierownictwo turnieju.

Liczba graczy i wielkość boiska

U15, U17 i U19 grają na dużym boisku z 10 zawodnikami plus bramkarz. Drużyna U13 gra na boisku 9-a-side (70x50m) i na bramkach 5m z 8 zawodnikami w polu plus bramkarz. W przypadku każdej drużyny w meczach może brać udział dowolna liczba zmienników.

Początek

Pierwsza drużyna ma prawo do kopnięcia. Druga drużyna ma prawo wyboru strony boiska. Kopnięcie może być zagrane z pierwszym kontaktem do tyłu i może być podjęte tylko przez jednego zawodnika. Każda drużyna otrzymuje na początku turnieju piłkę od kierownictwa turnieju. Pierwsza wymieniona drużyna zapewnia piłkę meczową, druga wymieniona drużyna zapewnia piłkę rezerwową.

Kary

Wyznaczony sędzia zastrzega sobie prawo do przyznania następujących kar w wyniku faulu, niesportowego zachowania lub innego nielegalnego zachowania:

- 5-minutowa kara czasowa (żółta kartka)
- Wydalenie (czerwona kartka)

Kara czasowa zostanie nałożona na zainteresowani gracze pokazał żółtą kartkę. 

Jeśli zawodnik zostanie odesłany (czerwona kartka), jest automatycznie zawieszony na następny mecz. Nałożenie wyższej kary leży w gestii komisji turniejowej. W przypadku poważnych wykroczeń dyscyplinarnych (również poza meczami turnieju), kierownictwo turnieju może zainteresowani graczen z turnieju.

BALLFREUNDE apeluje do wszystkich drużyn o uczciwe traktowanie się nawzajem oraz o szacunek dla danego sędziego i akceptację jego decyzji.

Zapasowe koszulki i buty

Drużyna wymieniona jako pierwsza w harmonogramie meczu musi nosić śliniaki lub odpowiednie koszulki zastępcze, jeśli koszulki są tego samego koloru. Koszulki zostaną zapewnione przez kierownictwo turnieju.

Gracze muszą przywieźć na turniej zarówno buty na naturalną trawę, jak i na sztuczną murawę. Dozwolone jest tylko obuwie typu cam lub multi-sock. Noszenie butów z żelaznymi ćwiekami jest niedozwolone. W przypadku nieprzestrzegania tych wymogów, kierownictwo turnieju i sędzia mogą gracze:wewnątrz zaniepokojony aby zostać odesłanym z pola gry podczas meczu.

Noszenie nagolenników jest obowiązkowe dla każdego gracza, aby zapobiec kontuzjom.

Uznanie zasad

Biorąc udział w Copa Daurada, wszystkie kluby akceptują zasady. Każde naruszenie przepisów może skutkować wykluczeniem z turnieju. Wszystkie kluby są odpowiedzialne za własne ubrania i rzeczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub uszkodzenie przyniesionych rzeczy. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kierownictwem turnieju.

Zgłoszenie sprzeciwu

Odwołanie musi być złożone do kierownictwa turnieju w ciągu 15 minut od zakończenia meczu. Za skutki odwołania odpowiada komisja turniejowa. Komisja nie przyjmuje odwołań od decyzji sędziów.

Zasady turnieju

Zawodnicy są uprawnieni do gry, jeśli posiadają pozwolenie na grę w uczestniczącym klubie, syndykacie lub drużynie selekcyjnej zgodnie z przepisami ich macierzystego związku i FIFA. Paszport zawodnika lub, jeśli dotyczy, osobisty dokument tożsamości z datą urodzenia musi być przywieziony na turniej i musi być dostępny dla kierownictwa turnieju na żądanie.

W grupie wiekowej U19 mogą występować wyłącznie zawodnicy z datą urodzenia 01.01.2005 i młodsi.
W grupie wiekowej U17 mogą występować wyłącznie zawodnicy z datą urodzenia 01.01.2007 i młodsi.
W grupie wiekowej U15 mogą występować wyłącznie zawodnicy z datą urodzenia 01.01.2009 i młodsi.
W grupie wiekowej U13 mogą występować wyłącznie zawodnicy z datą urodzenia 01.01.2011 i młodsi.

Czas gry dla wszystkich meczów turniejowych wynosi 2 x 20 minut. W trakcie gry następuje krótka przerwa na picie oraz zmiana stron. Prowadzenie zajęć podczas przerwy jest zabronione.

Podczas meczu zawodnicy mogą zmieniać się dowolnie często. Zmian można dokonywać w trakcie meczu. Jednakże zmiany mogą być dokonywane tylko w strefie trenerskiej w pobliżu linii środkowej, tzn. zawodnik zastępowany musi opuścić pole gry w strefie trenerskiej, a zawodnik zastępowany może wejść na pole gry tylko tam (wyjątek: kontuzje).

W meczach grupowych w przypadku równej ilości punktów decyduje różnica bramek, a w przypadku równej różnicy bramek decyduje ilość strzelonych goli. W przypadku równej liczby strzelonych bramek decyduje bezpośrednie porównanie drużyn. W przypadku remisu zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania.

W przypadku braku zwycięzcy w meczach pucharowych (np. runda 16) i meczach o rozstawienie po regulaminowym czasie gry, zwycięzcę wyłaniają rzuty karne bez dogrywki. Najpierw trzech strzelców w każdej drużynie rywalizuje ze sobą. Jeśli po trzech karach nie ma zwycięzcy, kolejne kary otrzymuje każda z drużyn, aż do wyłonienia zwycięzcy. Do wykonywania kar uprawnieni są wszyscy zawodnicy, niezależnie od tego, czy znajdują się na boisku w momencie zakończenia meczu, czy są w tym czasie zmiennikami. Żaden zawodnik nie może wykonać dwóch kar przed wykonaniem ich przez wszystkich kolegów z drużyny.

W przypadku spóźnienia (5 minut po oficjalnym rozpoczęciu meczu) lub niestawienia się drużyny, mecz uznaje się za przegrany przy stanie bramek 0:2 i wygrany przez przeciwnika przy stanie bramek 2:0. W przypadku spóźnienia z winy drużyny, o przełożeniu meczu decyduje komisja turnieju. W przypadku spowodowania przez drużynę rezygnacji z meczu, mecz uważa się również za przegrany z wynikiem 0:2 i wygrany przez przeciwnika z wynikiem 2:0 bramek. Dotyczy to również rażącego niesportowego zachowania poza polem gry. W takim przypadku komisja turniejowa ma prawo wykluczyć daną drużynę z dalszej części turnieju.

Jeżeli mecze zostaną odwołane z powodu warunków atmosferycznych i z przyczyn terminowych nie będą mogły być odrobione w wyznaczonych dniach turnieju, wyniki tych meczów zostaną rozlosowane (2:0 lub 0:2). Dotyczy to tylko sytuacji przerwania turnieju, a nie jego odwołania.

Lista zawodników nie może być jednoznacznie przekazana kierownictwu turnieju. Kierownictwo turnieju wykorzystuje informacje z wypełnionej już Rooming List jako listę graczy.

Zawodnicy mogą grać tylko dla jednej drużyny podczas turnieju. Jeżeli klub uczestniczy w turnieju z kilkoma drużynami, zawodnicy muszą być na stałe przypisani do jednej drużyny. Wyjątki od tej zasady (np. z powodu kontuzji) muszą być zatwierdzone przez kierownictwo turnieju.

U15, U17 i U19 grają na dużym boisku z 10 zawodnikami plus bramkarz. Drużyna U13 gra na boisku 9-a-side (70x50m) i na bramkach 5m z 8 zawodnikami w polu plus bramkarz. W przypadku każdej drużyny w meczach może brać udział dowolna liczba zmienników.

Pierwsza drużyna ma prawo do kopnięcia. Druga drużyna ma prawo wyboru strony boiska. Kopnięcie może być zagrane z pierwszym kontaktem do tyłu i może być podjęte tylko przez jednego zawodnika. Każda drużyna otrzymuje na początku turnieju piłkę od kierownictwa turnieju. Pierwsza wymieniona drużyna zapewnia piłkę meczową, druga wymieniona drużyna zapewnia piłkę rezerwową.

Wyznaczony sędzia zastrzega sobie prawo do przyznania następujących kar w wyniku faulu, niesportowego zachowania lub innego nielegalnego zachowania:

- 5-minutowa kara czasowa (żółta kartka)
- Wydalenie (czerwona kartka)

Karą czasową jest. zainteresowane podmioty pokazał żółtą kartkę. 

W przypadku odesłania (czerwonej kartki) zaangażowani gracze automatycznie zostanie zawieszony na następny mecz. Nałożenie wyższej kary leży w gestii komisji turniejowej. W przypadku poważnych przewinień dyscyplinarnych (również poza meczami turnieju), kierownictwo turnieju może zainteresowani gracze zostanie wykluczony z turnieju.

BALLFREUNDE apeluje do wszystkich drużyn o uczciwe traktowanie się nawzajem oraz o szacunek dla danego sędziego i akceptację jego decyzji.

Drużyna wymieniona jako pierwsza w harmonogramie meczu musi nosić śliniaki lub odpowiednie koszulki zastępcze, jeśli koszulki są tego samego koloru. Koszulki zostaną zapewnione przez kierownictwo turnieju.

Gracze muszą przywieźć na turniej zarówno buty na naturalną trawę, jak i na sztuczną murawę. Dozwolone jest tylko obuwie typu cam lub multi-sock. Noszenie butów z żelaznymi ćwiekami jest niedozwolone. W przypadku nieprzestrzegania tych wymogów, kierownictwo turnieju i sędzia mogą gracze:wewnątrz zaniepokojony aby zostać odesłanym z pola gry podczas meczu.

Noszenie nagolenników jest obowiązkowe dla każdego gracza, aby zapobiec kontuzjom.

Biorąc udział w Copa Daurada, wszystkie kluby akceptują zasady. Każde naruszenie przepisów może skutkować wykluczeniem z turnieju. Wszystkie kluby są odpowiedzialne za własne ubrania i rzeczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub uszkodzenie przyniesionych rzeczy. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kierownictwem turnieju.

Odwołanie musi być złożone do kierownictwa turnieju w ciągu 15 minut od zakończenia meczu. Za skutki odwołania odpowiada komisja turniejowa. Komisja nie przyjmuje odwołań od decyzji sędziów.

Uzyskaj więcej informacji na temat turnieju i dokładnych nagród oraz
to zapewnij sobie niezobowiązujące miejsce startowe!

Uzyskaj więcej informacji na temat turnieju i dokładnych nagród oraz
zabezpieczyć niezobowiązujące miejsce startowe!

Uzyskaj więcej informacji na temat turnieju i dokładnych nagród oraz
zabezpieczyć niezobowiązujące miejsce startowe!

Uzyskaj więcej informacji na temat turnieju i dokładnych nagród oraz
to zapewnij sobie niezobowiązujące miejsce startowe!

Seid über Ostern 2025 in Spanien bei der Copa Daurada mit dabei!

Uzyskaj więcej informacji na temat turnieju i dokładnych cen, a następnie zapewnij sobie niezobowiązujące miejsce startowe!

Niemiecki Festiwal Piłki Nożnej

Uzyskaj więcej informacji na temat turnieju i dokładnych cen, a następnie zapewnij sobie niezobowiązujące miejsce startowe!

Bądź częścią Copa Daurada w Hiszpanii podczas Wielkanocy 2023!

Uzyskaj więcej informacji na temat turnieju i dokładnych cen, a następnie zapewnij sobie niezobowiązujące miejsce startowe!

Copa Daurada

Uzyskaj więcej informacji i ceny turnieju oraz zabezpiecz swój udział bez zobowiązań!

Więcej informacji o turnieju:

Sprawdź, co Copa Daurada ma do zaoferowania: świetna lokalizacja turnieju, nowoczesny obiekt turniejowy i drużyny z ponad 15 różnych krajów!

Ciesz się na pięć dni pełnych piłki nożnej i wspaniałego programu społecznego: gry turniejowe, ekscytujące zajęcia i czas wolny nad Morzem Śródziemnym.

Kto może wziąć udział w Copa Daurada? Tutaj znajdziesz grupy wiekowe - dwie grupy wiekowe dla dziewcząt i cztery dla chłopców.